ZLECENIE PRZESYŁKI DROBNICOWEJ

FIRMAPola oznaczone (*) są wymagane

Pole wypełnia AB Spedtrans:

Nr zlecenia:
Dane zleceniodawcy:
Nazwa: *
Ulica: *
Miejscowość: *
Kod pocztowy: *
NIP: *
Fax:
Telefon:
E-Mail:
Towar niebezpieczny (ADR):*

Tak        Nie

 

Klasa ADR:* Grupa pakowania:* Waga brutto:*
Miejsce załadunku:
Nazwa:*
Ulica:*
Miejscowość:*
Kod pocztowy:*
Kraj:*
Osoba kontaktowa:
Fax:
Telefon:
Miejsce rozładunku:
Nazwa:*
Ulica:*
Miejscowość:*
Kod pocztowy:*
Kraj:*
Osoba kontaktowa:
Fax:
Telefon:
Data załadunku:*

Data rozładunku:*

Dane przesyłki wg zleceniodawcy:
Ładunek całopojazdowy 13,60m -24 tony (jeśli to pole jest zaznaczone, to nie trzeba wypełniać poniższej tabeli)


Rodzaj opakowania:* Ilość: Waga brutto:*
Palety EUR
Palety przemysłowe  
Palety niestandardowe    
Inny:  
   

 

Cena przesyłki iwarunki płatności zgodne z umową.

Instrukcje zleceniodawcy: