ZLECENIE TRANSPORTU MIĘDZYNARODOWEGO

FIRMAPola oznaczone (*) są wymagane
Pole wypełnia AB Spedtrans:

Nr zlecenia:
Dane zleceniodawcy:
Nazwa:*
Ulica:*
Miejscowość:*
Kod pocztowy:*
NIP:*
Fax:
Telefon:
E-Mail:
Towar niebezpieczny (ADR):*

Tak        Nie

 

Klasa ADR:* Grupa pakowania:* Waga brutto:*
Miejsce załadunku:
Nazwa:*
Ulica:*
Miejscowość:*
Kod pocztowy:*
Kraj:*
Osoba kontaktowa:
Fax:
Telefon:
Miejsce rozładunku:
Nazwa:*
Ulica:*
Miejscowość:*
Kod pocztowy:*
Kraj:*
Osoba kontaktowa:
Fax:
Telefon:
Data załadunku:*

Data rozładunku:*

Odprawa celna inportowa: *

Tak           Nie

Odprawa celna eksportowa: *

Tak           Nie

Dane przesyłki wg zleceniodawcy:
Ładunek całopojazdowy 13,60m -24 tony (jeśli to pole jest zaznaczone, to nie trzeba wypełniać poniższej tabeli)


Rodzaj opakowania:* Ilość: Wymiary:* Waga brutto:*
Palety EUR Dł.:
Palety niestandardowe   Wys.:  
Inny: Sz.: Kubatura:
   

 

Cena frahtu:*Warunki płatności:*
Cena netto wyrażona w:*

EUR            GBP            PLN


Instrukcje zleceniodawcy: